ÇERÇEVE ANLAŞMA BİLGİLENDİRME SAYFASI


Sıkça Sorulan Sorular

 

1- Çerçeve Anlaşma Nedir?

 

2- Çerçeve Anlaşmanın Yararları Nelerdir?

 

3- Çerçeve Anlaşma İşlem Dosyasında Neler Yer Alır?

 

4- Anlaşma Kapsamındaki Bilgisayarların Konfigürasyon Seçenekleri Nelerdir?

 

5- Münferit Alım Aşamasında Yaklaşık Maliyet Nasıl Hesaplanır?

 

1- Çerçeve Anlaşma:


Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmadır.

 

2- Çerçeve Anlaşmanın Yararları:


  • Her defasında ihale yapmak yerine, alımların çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerden hızlı bir şekilde temin edilebilmesi
  • Daha az maliyetle temin edilebilmesi
  • Arz güvenliğinin sağlanması
  • Stok maliyetlerinin azaltılması
  • Benzer özellikteki ürünlerin değişik birimler tarafından benzer maliyetlerle edinilmesi
  • Teknik servis kolaylığı sağlanabilmesi

 

3- Çerçeve Anlaşma İşlem Dosyasının İçeriği:


a) Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli
b) Listeye alınacak isteklilerin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği çerçeve anlaşma ihalelerinde fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi
c) İhale dokümanı ile düzenlenmişse zeyilname ve yapılmışsa açıklamalar
ç) İhale dokümanının basım maliyetinin, dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde ise ayrıca posta maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak
d) İhale ilan metinleri
e) Şikayet başvuruları ile başvurular üzerine idare tarafından alınan kararlar ve bunların bildirimine ilişkin belgeler
f) İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise bu başvuruyla ilgili idare ile Kurum arasındaki tüm yazışmalar ve Kurumun verdiği kararların onaylı örnekleri
g) İstekliler tarafından sunulan teklifler
ğ) İsteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri
h) İhale komisyonu tutanak ve kararları
ı) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler

 

Not: Münferit Alım sırasında düzenlenen Münferit Sözleşme İşlem Dosyaları da Çerçeve Anlaşma İşlem Dosyasında saklanır.

 

 

4- Anlaşma Kapsamındaki Bilgisayarların Konfigürasyon Seçenekleri:

Konfigürasyon Seçenekleri


Masaüstü Konfigürasyon 1

 
Standart seviye masaüstü kullanıcıları için düşünülmüştür. Standart ofis ve web uygulamalarının yüksek performanslı çalışması hedeflenmiştir.

 

Masaüstü Konfigürasyon 2


İleri seviye masaüstü kullanıcıları için düşünülmüştür.Standart kullanımın yanı sıra programlama, çizim, tasarım gibi bilgisayarın performansını etkileyen programların sorunsuz çalışması hedeflenmiştir.

 

Masaüstü Konfigürasyon 3


İleri seviye masaüstü kullanıcıları ve grafik tasarımcılar için düşünülmüştür. Standart kullanımın yanı sıra programlama, çizim, tasarım gibi bilgisayarın performansını etkileyen programların ve 3 boyutlu tasarım yapabilen uygulamaların sorunsuz çalışması hedeflenmiştir.
 

Dizüstü Konfigürasyon 1

 
Mobil kullanım için düşünülmüştür. Ofis ve internet gibi temel uygulamaların çalışması ve hafifliği ile taşınma kolaylığı hedeflenmiştir.

 

Dizüstü Konfigürasyon 2


Standart kullanım için rahat taşınabilir özellikte düşünülmüştür.

 

Dizüstü Konfigürasyon 3


Performans gerektiren uygulamalar için düşünülmüştür.
 
Ekran 1
 
20" büyüklüğünde ekrana sahiptir.
 
Ekran 2

23" büyüklüğünde ekrana sahiptir.

Ekran 3
 
27" büyüklüğünde ekrana sahiptir.
 

Not: Tüm seçenekler minimum konfigürasyondur.

 

Detaylı bilgi için konfigürasyon bilgileri ni tıklayınız

 

5- Münferit Sözleşme Aşamasında Yaklaşık Maliyet:


İhtiyaç miktarı göz önüne alınarak hesaplanır. Bu hesaplama çerçeve anlaşma yapılması aşamasında tespit edilen bedel üzerinden yapılabilir.