ÇERÇEVE ANLAŞMA BİLGİLENDİRME SAYFASI


Çerçeve Anlaşma Genel Bilgiler

Amaç:


Kamu İhale Kurumu tarafından, idarelerin bazı gereksinimlerini daha hızlı şekilde ve daha az maliyetle temin edebilmesi, arz güvenliğinin sağlanması, stok maliyetlerinin azaltılması, AB Kamu Alımları Müktesebatına uyum düzeyinin yükseltilmesi amacı ile Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hazırlanmıştır.

 

Bu yönetmelik kapsamında idareler bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini her defasında ihale yapmak yerine çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerden temin edebilecektir.

 

Kapsam:


Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek alımlar Yönetmelikte sınırlı olarak belirlenmiştir.

 

İdarelerin belli aralıklarla sürekli olarak ihtiyaç duyduğu ve karmaşık nitelik arz etmeyen bazı mal ve hizmetler ile yapım işleri kapsama alınmıştır.

 

Tanımlar:


Çerçeve Anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma.

 

Münferit Sözleşme: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşme.

 

Çerceve Anlaşma konusunda detaylı bilgiye http://www.ihale.gov.tr/mevzuat/yonet/cerceve/uyg_cerceve.htmadresinden ulaşılabilmektedir.